Τηλέφωνο Κρατήσεων: 2816008777

Πολιτική Απορρήτου

Α. Η Εταιρεία μας:

Στη FOOD THREE Ε&M IKE  (και εφεξής Εταιρεία )βασικό στόχο αποτελεί η δημιουργία μίας ολοκληρωμένης φιλοσοφίας επιχειρησιακού κλίματος και σχεδίου δράσης του ανθρώπινου δυναμικού, βασισμένο σε σωστές τεχνικές, καθώς και σε επίκαιρα πρότυπα ποιοτικής εξυπηρέτησης, ειδικότερα όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών στο χώρο της εστίασης και της γευσιγνωσίας. Στα πλαίσια της εκπαίδευσης, μέσα από εκπαιδευτικά σεμινάρια από εξειδικευμένους συνεργάτες και της βιωματικής κουλτούρας, αναφορικά με την εξέλιξη της παροχής υπηρεσιών του ανθρώπινου δυναμικού, που την απαρτίζει, προβαίνει στην επεξεργασία, κατ’ ανάγκη, των προσωπικών Δεδομένων, όπως παρουσιάζονται στην παρούσα πολιτική.

Β. Λίγα λόγια για το τον ιστότοπο μας: www.thigaterra.gr/FOODTHREE

Ο ιστότοπος http://www.thigaterra.gr/ αποτελεί τον δικτυακό τόπο της Εταιρείας.

  • Τα Προσωπικά Δεδομένα που μας παρέχετε, κατά την πλοήγηση Σας σε αυτόν, ή όταν μας αποστέλλετε μήνυμα, μέσω της φόρμας επικοινωνίας, προκειμένου να δηλώσετε συμμετοχή σε διάφορα εκπαιδευτικά σεμινάρια, που διενεργούνται υπό την αιγίδα της Εταιρείας, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και φυλάσσονται σε αρχείο υπό την ευθύνη πάντα της τελευταίας. 
  • Η περιήγηση στον ιστότοπο και τις εφαρμογές μας, η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την αγορά κάποιας υπηρεσίας μας, ή η συμπλήρωση της δήλωσης συμμετοχής σε κάποια από τις δράσεις μας, ή σε κάποια εκπαιδευτικά σεμινάρια, συνιστά ρητή αποδοχή και συγκατάθεση του χρήστη αφενός στην επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων από την Εταιρεία μας, αφετέρου ρητή αποδοχή και συγκατάθεση σε τυχόν μελλοντικές του πληροφορίες, σχετικά με δραστηριότητες προώθησης ή μάρκετινγκ των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, ενημερωτικού υλικού κτλ., μέσω email., ή με κάθε πρόσφορο τρόπο.
  • Σε περίπτωση κατά την οποία οι χρήστες της ιστοσελίδας, παρέχουν οικειοθελώς Προσωπικά τους Δεδομένα (π.χ. το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση του email), η Εταιρεία δύναται να τα συγκεντρώνει σε Αρχείο και να τα επεξεργάζεται για τον ως άνω αναφερόμενο σκοπό.
  • Σύμφωνα με την Πολιτική της και την κείμενη νομοθεσία, η Εταιρεία δεν συλλέγει από εσάς Δεδομένα, τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την υλοποίηση των προαναφερόμενων σκοπών και δεν επεξεργάζεται αυτά, παρά μόνον όπως προσδιορίζεται ήδη στην παρούσα Πολιτική.

Γ.  Τι είναι τα Προσωπικά Δεδομένα;

Ο όρος «Προσωπικά Δεδομένα», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική, ουσιαστικά παραπέμπει σε πληροφορίες φυσικών προσώπων είτε ιδιωτών είτε επαγγελματιών, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, κ.ά., οι οποίες δύναται να χρησιμοποιηθούν για να προσδιοριστεί η ταυτότητα ενός επισκέπτη του ιστότοπου, και εφεξής θα αποκαλούνται «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

Δ. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων ουσιαστικά είναι η προσπάθεια συλλογής, καταχώρησης, οργάνωσης,  αποθήκευσης, προσαρμογής, μεταβολής, ανάκτησης, αναζήτησης πληροφοριών, χρήσης,  διαβίβασης σε τρίτους, διάδοσης, συσχέτισης, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφής και  καταστροφής Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρεία μας.

Η Εταιρεία προκειμένου να υλοποιήσει τους σκοπούς λειτουργίας της προβαίνει σε ενέργειες επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων και ειδικότερα:

  • Ως πρoς τη διαχείριση απασχολούμενων ή υποψηφίων απασχολούμενων δύναται, ενδεικτικά και μόνο και όχι περιοριστικά, να επεξεργαστούμε βασικά στοιχεία  ενός φυσικού προσώπου (π.χ. τηλέφωνο., διεύθυνση, email, ονομ/μο, φύλο, ημερομηνία. γέννησης κ.λπ.), μοναδικά αναγνωριστικά (π.χ. αριθμό ταυτότητας, αριθμό φορολογικού μητρώου, κ.λπ.), επαγγελματικά δεδομένα (π.χ. δεδομένα που εμπεριέχονται σε βιογραφικό σημείωμα), οικονομικά δεδομένα (π.χ. ΙΒΑΝ κτλ).
  • Ως προς τη διαχείριση πελατών ή εν δυνάμει πελατών μας δύναται, ενδεικτικά, να επεξεργαστούμε βασικά στοιχεία φυσικού προσώπου (π.χ. τηλέφωνο, διεύθυνση, email, ονομ/μο, φύλο, ημερομηνία γέννησης κ.λπ.), μοναδικά αναγνωριστικά (π.χ. αριθμό ταυτότητας, αριθμό διαβατηρίου κ.λπ.), οικονομικά δεδομένα (π.χ. IBAN, στοιχεία πιστωτικών–χρεωστικών καρτών κ.λπ.), σε σπανιότερες περιπτώσεις δεδομένα υγείας (π.χ. πιστοποιητικά αναπηρίας, προκειμένου να ληφθεί υπόψη για κάποια προτεραιότητα ή για ειδικές προσφορές που ενδέχεται να υπάρξουν σε συγκεκριμένα προγράμματα παρακολούθησης).
  • Ως προς τη διαχείριση προμηθευτών ή συνεργατών μας δύναται να επεξεργαστούμε, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, βασικά στοιχεία φυσικού προσώπου (π.χ. τηλέφωνο, διεύθυνση, email, ονομ/μο, φύλο, ημερομηνία γέννησης κ.λπ.), οικονομικά δεδομένα (π.χ. IBAN, αριθμό φορολογικού μητρώου κ.λπ.).
  • Σημειώνεται δε ότι η επεξεργασία των προαναφερόμενων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά προσωπικών δεδομένων διεξάγεται δυνάμει των διατάξεων που προβλέπονται είτε στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679, είτε στους Ν. 4624/19, 3471/2006 και 2472/1997.

Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας;

Οι σκοποί για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα αφορούν τις παρεχόμενες από εμάς υπηρεσίες και ιδίως:

Α. την επικοινωνία μας μαζί Σας στα στοιχεία που μας παρέχετε, είτε μέσω της συγκεκριμένης φόρμας επικοινωνίας (www,thigaterra,gr), είτε με κάθε άλλο τρόπο επικοινωνίας (π.χ. τηλεφωνικά).

Β. την ενημέρωση Σας, αναφορικά με θέματα που αφορούν τη διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων κτλ. 

Γ. τη συμμόρφωση της Εταιρείας μας στις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και

 Δ. την αποστολή γενικότερα ενημερωτικού υλικού της εταιρείας μας,  που αφορά μελλοντικές δράσεις αυτής, σε σχέση πάντα με τους σκοπούς, που αυτή καλείται να ικανοποιήσει. 

Νομική Βάση για την επεξεργασία των Δεδομένων Σας:

Η νομιμοποιητική βάση για την επεξεργασία των Προσωπικών Σας Δεδομένων στηρίζεται είτε στην εκτέλεση κάποιας σύμβασης, είτε στην συγκατάθεσή Σας, είτε στην εκπλήρωση έννομων υποχρεώσεων, όπως αυτές προβλέπονται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, είτε στο έννομο συμφέρον της ίδιας της Εταιρείας μας.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Αποδέκτες των Δεδομένων Σας είναι το απολύτως αναγκαίο προσωπικό της Εταιρείας μας, το οποίο έχει δεσμευτεί ρητά με την τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα Σας, ως Εκτελούντες τη διαδικασία αυτή για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας, ήτοι οι εταιρίες https://www.imonline.gr, https://hashtagdigital.gr οι οποίες μας παρέχουν υπηρεσίες μάρκετινγκ για το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, για τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και για συνεργαζόμενες εταιρείες ή για τους συνεργάτες μας-φυσικά πρόσωπα, αναφορικά με τη διεξαγωγή δράσεων που κατά καιρούς λαμβάνουν χώρα, είτε με αποκλειστική πρωτοβουλία της Εταιρείας μας, είτε κατόπιν συνεργασίας με άλλες εταιρείες.

Πώς εξασφαλίζεται ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα Δεδομένα Σας;

Όλες ανεξαιρέτως οι συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα συνεργατών μας έχουν φροντίσει να λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των Δεδομένων Σας. Οι Εκτελούντες την επεξεργασία αυτών έχουν συμφωνήσει και έχουν δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία αφενός να  τηρούν εχεμύθεια, να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα, χωρίς την καταρχήν άδεια Σας και την άδεια της Εταιρείας, αφετέρου να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, να συμμορφώνονται με το ισχύον νομικό καθεστώς για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και ιδιαίτερα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η Εταιρεία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών της ιστοσελίδας ή του πελατολογίου και των συνεργατών της και τις συναλλαγές τους, εκτός αν υπάρχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτούς ή επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Ο τόπος επεξεργασίας των Δεδομένων Σας:

Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων λαμβάνει χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δύναται, κατ’ εξαίρεση, να διαβιβάσουμε Προσωπικά Δεδομένα εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν πραγματοποιείται κάποιο δρώμενο ή εκδήλωση ή εκπαιδευτικό σεμινάριο στο εξωτερικό, στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης. Για το σκοπό αυτό εξασφαλίζουμε την ύπαρξη των κατάλληλων εγγυήσεων ασφαλείας των Προσωπικών σας Δεδομένων, κατά το άρθρο 46 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ότι ο εκτελών την επεξεργασία έχει παράσχει κατάλληλες εγγυήσεις προστασίας αυτών.

Πότε διαγράφουμε τα Δεδομένα Σας;

Τα Δεδομένα Σας θα διατηρηθούν μόνο όσο είναι απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των σκοπών που περιγράφονται ανωτέρω, εκτός αν υφίσταται ανάγκη παράτασης της διατήρησης τους λόγω έννομης υποχρέωσης της Εταιρείας μας.

Ειδικότερα, διαγράφουμε τα Δεδομένα συγκατάθεσης για την αποστολή ενημερωτικού δελτίου ή υλικού, μόλις μας δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε αυτό, επιλέγοντας την κατάλληλη φόρμα, όπως αναφέρεται παρακάτω. 

Τέλος, τα Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, θα διαγραφούν σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

Η ασφάλεια των Προσωπικών Σας Δεδομένων:

Δηλώνουμε ρητά όπως δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα Προσωπικά Σας Δεδομένα. Έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων Σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Σημειώνεται δε ότι, η Εταιρεία μεριμνά για την ελαχιστοποίηση, ασφαλή αποθήκευση και διαγραφή των Δεδομένων Σας. Τα μέτρα μάλιστα, που λαμβάνουμε, επανεξετάζονται, τροποποιούνται και επικαιροποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο, ειδικότερα όταν υπάρχει νομοθετική εξέλιξη.

Χρησιμοποιούμε Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Ασφαλείας (SSL 256 bit encryption), για να εξασφαλίσουμε την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στον ιστότοπο και τον φυλλομετρητή (browser) Σας.

Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων Σας επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας και μόνο για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς. Η πρόσβαση στα συστήματα (διακομιστές) της Εταιρείας ελέγχεται από τείχος προστασίας, το οποίο επιτρέπει τη χρήση ορισμένων υπηρεσιών, ενώ απαγορεύει την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα Δεδομένα και πληροφορίες της Εταιρείας.

Ποια είναι τα δικαιώματα Σας;

Δεσμευόμαστε ότι προστατεύουμε και διασφαλίζουμε τα δικαιώματά Σας, ως προς τη χρήση των προσωπικών δεδομένων Σας (πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός επεξεργασίας, εναντίωση). Δύναται να ασκήσετε τα δικαιώματά Σας συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση info@foodthree.gr,είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας Λεωφ.Ανδ.Παπανδρέου 109 ΤΚ 714 14 Αμμουδάρα Ηρακλείου Κρήτης ,με τίτλο «Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης/διόρθωσης/διαγραφής/περιορισμού/ εναντίωσης»,  και εμείς δεσμευόμαστε ότι θα εξετάσουμε το αίτημα Σας άμεσα και θα Σας απαντήσουμε σε εύλογο χρόνο.

Φόρμες:

ΑΙΤΗΣΗ_ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ_ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ_ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.docx

ΑΙΤΗΣΗ_ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ_ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ_ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ_1.docx

ΑΙΤΗΣΗ_ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ_ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ_ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ_ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.docx

ΑΙΤΗΣΗ_ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ_ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ_2_ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ_ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.docx

ΑΙΤΗΣΗ_ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ_ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ_ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.docx

Η απάντησή μας στο σχετικό αίτημά Σας δύναται να δοθεί εντός (1) ενός μηνός από τη λήψη του. Αν παρόλα αυτά απαιτηθεί χρονική παράταση για την απάντηση στο αίτημά Σας, λόγω της πολυπλοκότητας αυτού ή λόγου του μεγάλου όγκου αιτημάτων, που ενδέχεται να δεχόμαστε θα λάβετε και πάλι σχετική ενημέρωση, αναφορικά και με τον νέο χρόνο απάντησης.

Για την εξέλιξη των αιτημάτων Σας μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικώς καλώντας μας στο τηλέφωνο 281 6008777 

Εάν το αίτημά Σας δεν ικανοποιηθεί, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: contact@dpa.gr). 

Ε. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώνουμε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής, όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές είτε στην Πολιτική επεξεργασίας των Δεδομένων, είτε στον τρόπο με τον οποίο αυτά χρησιμοποιούνται από μέρους μας, θα ενημερωθείτε άμεσα είτε δημοσιεύοντας μια σχετική ειδοποίηση σε εμφανές σημείο, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ, είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο ή μέσο. Προτρέπουμε δε όλους Εσάς όπως διαβάζετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα Σας.

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων Σας και την άσκηση των δικαιωμάτων Σας, μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 281 6008777,  ή στη Δ/νση Λεωφ.Ανδ.Παπανδρέου 109 ΤΚ 714 14 Αμμουδάρα Ηρακλείου Κρήτης ή στη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) info@foodthree.gr,